Gass og politikk

Dec 10

Gass og politikk

Det finnes veldig mye makt i olje og gass næringen. Dette fordi det er så mye penger i næringen og fordi de fleste politikerne er involvert i næringen da eierskap er hos mange stater. Det finnes mye spennende

litteratur om hvordan internasjonal olje og gass politikk skaper og utføres.

En av tingene som gass brukes til er å tvinge andre land til å gjøre det som du vil at de skal gjøre. Dette er spesielt viktig med Russland. Russland er det landet i Europa som bruker gasspolitikken hardest. Det var en episode mer Ukraina nylig og også tidligere hvor Russland bestemte seg for å stenge gasskranene slik at Europa ble uten gass om vinteren fordi de mente at Ukraina ikke hadde betalt regningene sine. Ukraina har hatt en tendens til å betale sendt over mange år samt at ledende personer i Ukraina har i tillegg begått bedrageri og svindlet staten for mange hundre millioner dollar i at de har tatt gass og solgt det på siden. Det vil si at de har tatt penger fra den russiske stat, eller lettere sagt russisk gass. Ukraina får nemlig kun betalt for å være transittland så de eier ikke gassen.

I tillegg til dette ser vi i Europa at gass brukes veldig aktivt til å tvinge frem en endring i hvordan land oppfører seg med hverandre. Noen land liker ikke at andre land har så mye makt. Russland prøver nå å bygge gassledninger som går utenom Ukraina for å slippe å ha noe med Ukraina å gjøre. De prøver også å bygge andre gassledninger for å gjøre det vanskelig for andre land å bygge gassledninger til Europa. Dette fordi det vil bli dyrt å bygge samt at de også må kunne selge gassen de sender igjennom rørene. Selger man ikke all gassen blir det fort et tapsprosjekt, og det er det ingen som er fornøyd med.

Gass er politikk og da blir også miljø politikk. Det er derfor viktig at du som person bestemmer deg for hva som er viktig for deg. Du trenger å skape en holding for miljø og at dette er viktigere en storpolitikk. Politikk er viktig og miljø er enda viktigere enn det. Det kan være smart å tenke igjennom hvor du står i alt dette.

Read More
PersonalPress