Hvordan spiller fornybar energi inn?

Jan 09

Hvordan spiller fornybar energi inn?

Fornybar energi er måten jorden lar oss leve på den uten at vi ødelegger den. Vi trenger nemlig ikke å bruke olje og gass, som gir store utslipp, for at vi skal klare å skape den energien vi trenger. Det store spørsmålet er bare hvilke

fornybare energikilder som finnes der hvor du bor. Det er slik at ikke alle land har olje, men heller ikke alle land har de optimale fornybare kildene som kan brukes for å dekke alt av energibehov.

Ser man mot Norge så har vi 99 % av all elektrisitet som vi bruker fra vannkraft. Det er ganske unikt at vi har en fornybar energikilde som dekker alt det vi trenger av fornybar energi. Gjett om det ikke er dumt. Det finnes få andre land som har denne muligheten. Island bruker mye av sin termiske energi til å varme hjem på Island. Man må med andre ord bruke de ressursene man har.

Danskene har vært veldig flinke til å bruke energi fra vind og har vært et foregangsland på dette. Det som er trist å se er når land har veldig mye fornybar men ikke bruker det fordi det er politiske konflikter i landet eller andre grunner for at det for en eller annen grunn ikke går som det skal. Hva som passer aller best er om alle produserer strøm på den beste fornybare måten der de er, selv om dette er litt dyrere enn andre energikilder da det vil skape et bedre miljø.

Dessverre er ikke fornybar energi nok. Vi trenger å bruke olje og gass i ganske lang tid fremover. Det betyr ikke at vi bør slutte å bruke fornybar, men heller at det er enda viktigere nå enn før at vi bruker mer fornybar energi. Bli med på den fornybare revolusjonen.

Read More

Gass og politikk

Dec 10

Gass og politikk

Det finnes veldig mye makt i olje og gass næringen. Dette fordi det er så mye penger i næringen og fordi de fleste politikerne er involvert i næringen da eierskap er hos mange stater. Det finnes mye spennende

litteratur om hvordan internasjonal olje og gass politikk skaper og utføres.

En av tingene som gass brukes til er å tvinge andre land til å gjøre det som du vil at de skal gjøre. Dette er spesielt viktig med Russland. Russland er det landet i Europa som bruker gasspolitikken hardest. Det var en episode mer Ukraina nylig og også tidligere hvor Russland bestemte seg for å stenge gasskranene slik at Europa ble uten gass om vinteren fordi de mente at Ukraina ikke hadde betalt regningene sine. Ukraina har hatt en tendens til å betale sendt over mange år samt at ledende personer i Ukraina har i tillegg begått bedrageri og svindlet staten for mange hundre millioner dollar i at de har tatt gass og solgt det på siden. Det vil si at de har tatt penger fra den russiske stat, eller lettere sagt russisk gass. Ukraina får nemlig kun betalt for å være transittland så de eier ikke gassen.

I tillegg til dette ser vi i Europa at gass brukes veldig aktivt til å tvinge frem en endring i hvordan land oppfører seg med hverandre. Noen land liker ikke at andre land har så mye makt. Russland prøver nå å bygge gassledninger som går utenom Ukraina for å slippe å ha noe med Ukraina å gjøre. De prøver også å bygge andre gassledninger for å gjøre det vanskelig for andre land å bygge gassledninger til Europa. Dette fordi det vil bli dyrt å bygge samt at de også må kunne selge gassen de sender igjennom rørene. Selger man ikke all gassen blir det fort et tapsprosjekt, og det er det ingen som er fornøyd med.

Gass er politikk og da blir også miljø politikk. Det er derfor viktig at du som person bestemmer deg for hva som er viktig for deg. Du trenger å skape en holding for miljø og at dette er viktigere en storpolitikk. Politikk er viktig og miljø er enda viktigere enn det. Det kan være smart å tenke igjennom hvor du står i alt dette.

Read More

Olje for utvikling

Nov 26

Olje for utvikling

Norge er forkjempere for noe av det viktigste som skjer i våre dager. Norad er den delen av Norge som jobber med utviklingsarbeid og jobber med hvordan andre land kan få det så bra som Norge. Det kan høres litt rart ut at Norge løper rundt i land rundt omkring i verden, som

Uganda, og prater om hvordan man kan hjelpe.

Norge har et veldig godt system hvor oljenæringen reguleres gjennom lov. I Norge er det slik at det er staten som eier all oljen i havet og det er oljeselskapene som henter opp denne oljen på veiene av staten. Oljen blir selskapets eie mot en ganske stor prosent skatt på alt dette. Dette fordi den tilhører staten og det ikke er noen grunn for at selskapene skal tjene for mye på noe som tilhører det norske folk. Oljen er også noe som vi bruker til å holde vår velferd oppe. Når du ønsker deg noe som du ikke kan få, så kan du få jobbe. Er du interessert i å studere kan du ta gratis utdannelse på universitet. Alt dette er en del av det som oljen gir.

Read More

Vannkraft

Oct 17

Vannkraft

Vannkraft er Norges store storhet. Det finnes ingen grenser på hvordan vi i Norge bruker

vannkraft på akkurat det vi trenger å bruke det på, nemlig elektrisk produksjon. Vi i Norge produserer 99% av all vår elektrisitet fra vann. Dette er ganske eksepsjonelt og gjør at man ikke trenger å være like redd for å la strømmen stå på litt lenger enn det man kanskje ville gjort et annet sted. Strøm er da grønt og fornybart. Du kan nyte det du gjør litt lengre. Det er også slik at alt som skapes av strøm til el-biler kjører på grønn og fin strøm. El-biler er derfor helt perfekt i Norge.

 

Bilene går på strøm, slipper ikke ut noe som helst og gjør at vi alle kan puste ren luft i storbyene. Vannkraft kommer fra fall i vann. Vann er ganske tungt så når det faller har det veldig mye kraft. Norge har lagt fosser i rør slik at vi kan jevn og trutt produsere veldig mye strøm fra at naturen skifter sesonger og produserer til tider enormt mye strøm ved at det kommer mye vann i elver og ned fosser.

Read More

Bølge

Sep 11

Bølge

Bølger er en annen kilde som aldri sier stopp. En bølge gir energi fordi den går opp og ned. Det er denne forskjellen i høyden på bølgen som utnyttes når bølgen beveger på seg. Tenk deg at du ser på en bølge. Hver bølge har en topp og den har en bunn. Det er ofte slik at bølger kommer etter hverandre på rad og rekke. Du kan dermed være ganske sikker på at det kommer. Selv om det er skvulping er det fortsatt bevegelser.

Hele poenget med bølger og bølgekraft er at man bygger et

bølgekraftverk som man bruker til å produsere strøm. Dette kraftverket har da masse noder som ligger i vannet og de blir løftet opp av bølgen og så faller de ned i selve bølgedalen. Denne bevegelsen lager en friksjon for det nodene er festet til. Med andre ord er det en pendel som går opp og ned. Det fine med bølgekraft er at du kan benytte deg av bølger i strandkanten og trenger ikke å komme deg langt til havs. Den store utfordringen er bare å finne bølger som gir deg nok kraft, da bølger varierer i styrke.

Read More
PersonalPress