Gass og politikk

Dec 10

Gass og politikk

Det finnes veldig mye makt i olje og gass næringen. Dette fordi det er så mye penger i næringen og fordi de fleste politikerne er involvert i næringen da eierskap er hos mange stater. Det finnes mye spennende

litteratur om hvordan internasjonal olje og gass politikk skaper og utføres.

En av tingene som gass brukes til er å tvinge andre land til å gjøre det som du vil at de skal gjøre. Dette er spesielt viktig med Russland. Russland er det landet i Europa som bruker gasspolitikken hardest. Det var en episode mer Ukraina nylig og også tidligere hvor Russland bestemte seg for å stenge gasskranene slik at Europa ble uten gass om vinteren fordi de mente at Ukraina ikke hadde betalt regningene sine. Ukraina har hatt en tendens til å betale sendt over mange år samt at ledende personer i Ukraina har i tillegg begått bedrageri og svindlet staten for mange hundre millioner dollar i at de har tatt gass og solgt det på siden. Det vil si at de har tatt penger fra den russiske stat, eller lettere sagt russisk gass. Ukraina får nemlig kun betalt for å være transittland så de eier ikke gassen.

I tillegg til dette ser vi i Europa at gass brukes veldig aktivt til å tvinge frem en endring i hvordan land oppfører seg med hverandre. Noen land liker ikke at andre land har så mye makt. Russland prøver nå å bygge gassledninger som går utenom Ukraina for å slippe å ha noe med Ukraina å gjøre. De prøver også å bygge andre gassledninger for å gjøre det vanskelig for andre land å bygge gassledninger til Europa. Dette fordi det vil bli dyrt å bygge samt at de også må kunne selge gassen de sender igjennom rørene. Selger man ikke all gassen blir det fort et tapsprosjekt, og det er det ingen som er fornøyd med.

Gass er politikk og da blir også miljø politikk. Det er derfor viktig at du som person bestemmer deg for hva som er viktig for deg. Du trenger å skape en holding for miljø og at dette er viktigere en storpolitikk. Politikk er viktig og miljø er enda viktigere enn det. Det kan være smart å tenke igjennom hvor du står i alt dette.

Read More

Produksjon av gass

Aug 25

Produksjon av gass

 

Det produserer store mengder gass på norsk sokkel. I 2017 var det igjen rekordår hvor det aldri har blitt produsert så mye gass som det gjorde da. Gass er en veldig bra ressurs og det forventes at det

produseres like mye gass eller kanskje enda mer fremover. Det er viktig for Europa at det produseres mye gass i Norge. Når det er stabil gassproduksjon i Norge betyr det at det også er et veldig stabilt behov for gass i andre land også. Hva som er best for oss er også det som er best for andre. Det er ofte slik at hvis vi ikke bruker det vi har vil noen andre bruke det vi burde ha brukt.

En av utfordringene ved å produsere noe som helst er at mye av det vi gjør får en innvirkning på mye av andre ting som vi gjør. Det kommer ikke an på hva som skjer, men det kommer an på hva som gjøres. Av alle ting som gjøres blir det ofte en konsekvens. Når den konsekvensen er naturen er det veldig ille og ikke så veldig hyggelig å være med på det som skjer.

En av de aller største problemene med produksjon av gass er ikke selve produksjonen, men heller hvordan man skal flytte det man har produsert på best mulig måte. Når du flytter gass er det ofte lettest å flytte gassen over på en båt eller helst i en rørledning. Det er rørledninger som går på bunn av havet for å passe på at gassen blir flyttet på best mulig måte. Produserer du på land kan du også flytte gassen i rørledninger på land. Et av problemene med gass i ledninger på land er at ledningene blir liggende milevis helt åpent og lett synlig. Disse ledningene er ikke spesielt vakre eller på andre måter spesielt bra.

Gassrørledninger forurenser fordi de ligger i åpen natur. Når du ser hvor disse ledningene ligger vil du se at naturen rundt rørene ofte er helt ødelagt. Det gjør at natur som følger med rørene ødelegges og det skaper problemer for innfødte. I USA ser man at innfødte som også brukte områdene før ledningene ble lagt ned finner det veldig vanskelig å bruke disse områdene igjen fordi de forandrer på mønstre dyr lever i. Du må derfor passe deg når du begynner å tenke på rørledninger. De er ikke så snille mot naturen.

Read More

Gass og transport

Jul 16

Gass og transport

 

Gass er en interessant energikilde som kan produseres på flere flere forskjellige måter. Du kan produsere gass på en måte som er enkel eller på en måte som er mer komplisert. Det er opp til deg å velge hva som passer deg best, litt avhenging av hva slags budsjett du har og hvordan dette budsjettet best kan brukes. Det er ikke noe grense på hva som kan brukes best og hvordan dette passer inn i din forretningsplan.

Når gassen er produsert er det mer interessant å se på hvordan man får gassen flyttet til dit man ønsker at gassen går. Det er det vi skal se på her. Hvordan flytter man gass og hva gjør man får å få mest mulig dit man selv ønsker. Gass er en merkelig ting. Ser man på gass så er det noe som ganske stort og kan flyttes veldig raskt når den settes under trykk fordi den flytter seg selv når den kommer under trykk til det stedet hvor det ikke er noe trykk.

Når du skal flytte gassen så er det flere forskjellige måter du kan trykke gassen på. Du kan for eksempel kjøle ned gassen så mye at den ender opp med å bli en flytende veske. Da kan du flytte mye mer gass enn det du hadde planer om tidligere fordi kaldt gass er mindre enn varm gass og at flytende gass er enda mindre. Det er også lettere å flytte på flytende gass fordi du kan putte masse på en båt.

En annen lett måte å flytte gass på er å putte gassen i rør. Når du har gass i rør vil gassen flytte seg kun i den retningen du vil. Dette er en veldig vanlig måte å flytte gass på og det finnes derfor mange hundre tusen kilometer med rør rundt omkring i verden som flytter gass fra et land til et annet land eller mellom land. Russland har for eksempel store rør som sender gass til Europa slik at vi ikke fryser. Norge er en av de aller største eksportørene av gass til Europa. Vi i Norge sender så mye gass til Europa at vi har egne rør som er laget fra havet der gassen er og som går rett til Europa. Det er motorveien for gass. Denne gassen brukes til å varme europeiske hjem eller så brukes den i europeisk industri. Det finnes mange måter å selge gass på og det finnes mange måter å slappe av og nyte den situasjonen som man er i. Norge nyter definitivt det å selge gass til Europa da det er veldig mange som gjerne skulle ha gjort det samme. Europa trenger gassen og Norge vil så gjerne ha pengene.

Read More

Et miljøvennlig energiforbruk

May 18

Et miljøvennlig energiforbruk

Det har blitt mye enklere for oss forbrukere å velge miljøvennlige alternativ til tjenester og produkter vi bruker i hverdagen de siste ti årene. Bare ved å bo i et hus forbruker vi mye energi og produkter som har en negativ innvirkning på miljøet, men dette er i stadig forbedring. På én side har vi i Norge alltid hatt tilnærmet 100 % ren strøm, men samtidig har det daglige husholdningsforbruket økt betydelig de siste tretti årene.

Ønsker du å vite mer, kan du kontakte profesjonelle med dine spørsmål. En vanlig husholdning kaster dobbelt så mye emballasje som for bare 20 år siden, og dermed kan ikke ren strøm være en sovepute, da flere tiltak er nødvendige.

Nå som Norges strømnett er koblet til det store europeiske nettet, kan vi ikke være like sikre på hvor rent forbruket vårt er. Derfor er solcellepanel et flott alternativ, og det er noe som har blitt mer tilgjengelig prismessig. Ved å skaffe drahjelp i begynnelsen gjennom et forbrukslån med lave renter, kan du installere solcellepanel på taket, noe som fungerer ypperlig i Norden på grunn av de lange dagene om sommeren.

Slik kan du dekke størstedelen av det årlige strømforbruket gjennom året, og i tillegg kan det kobles til en sparedusj og en miljøvennlig varmtvannsbereder. Strømmen som produseres fra solceller

kan også brukes til å lade elbiler, og dermed er forbruket miljøvennlig i sin helhet. Da gjenstår det kun å være bevisst på varer du kjøper, og resirkulere så langt det lar seg gjøre.

Read More

Kullindustrien

May 14

Kullindustrien

Miljø og klima er i dag et av de viktigste sakene på dagsordenen i de aller fleste land, da spesielt i Vesten, India og Kina. Forskere gjorde oppvarming av atmosfæren synlig for politikere og vanlige innbyggere tidlig på 90-tallet, og siden da har det blitt prioritert høyt av forskere verden over. Det er vanskelig å fornekte i dag at klima på jorden blitt oppvarmet av menneskelig aktivitet, men mens jorden blir varmere krangler regjeringer verden over. Et mindretall av innbyggere i vestlige land er ikke enige med flertallet i at dette er et svært viktig tema, og at det er nødvendig å gjøre forandringer. Selv om vi forbinder oppvarmingen av jorden og atmosfæren med moderne teknologi, maskiner og infrastruktur begynte dette fenomenet for mye lengre siden.

Den industrielle revolusjon

Den industrielle revolusjon var veldig skadelig for jord, vann og luft, og dette hadde alvorlige konsekvenser for mennesker og dyr. Oljen var enda ikke oppdaget enda i den siste halvdelen av det attende århundret da den industrielle revolusjonen begynte i England, men det som skulle komme av brensel, produksjon og påfølgende utslipp var veldig skadelig klimagasser, som ble sluppet ut i atmosfæren, jorda, elver, innsjøer og hav uten noen form for kontroll. Man visste ikke da at brenning av kull i stor skala hadde langvarige konsekvenser, selv om innbyggere i byer med industri kunne se at alt ble svart og sotete av røyken i lufta.

Kina og USA

Kull er den dag i dag et giftigere brennstoff en olje og gass, men det er ikke like utstrekt som de andre fossile brennstoffene. Mange land i og utenfor Vesten har kuttet delvis ned på eller helt kuttet ut bruken av karbon og kull som kilde til energi. Problemet er at verdens mest folkerike land enda bruker det i utstrakt grad. Kina, med sine 1, 4 milliarder innbyggere trenger naturligvis mye mer energi enn andre land, og siden Kina ikke er en oljeproduserende nasjon er kull den fremste energikilden i det kommunistiske landet. Deretter har vi USA, som selv om det ikke er av de mest folkerike landene med sine 400 millioner innbyggere, er dets innbyggere i verdenstoppen i forbruk. Dagens regjering i USA ønsker og satse på kull etter mye nedbygging under tidligere administrasjoner, og dette er dårlige nyheter for kloden.

Tyskland

Tyskland er et landene i Europa som har satset mest på å legge om industri og infrastruktur til å bli grønnere uten å kreve store omveltninger i befolkningens levemåte. Tysklands regjeringer har siden før 2000-tallet oppfordret bedrifter og offentlige selskaper til å bli grønnere, og har i stor grad lyktes med det. Produsenter av forbruksvarer slik som sko- og sandalprodusenten birkenstock, og til og med bilfabrikanter har fulgt oppfordringen, og er i dag verdensledende i miljøvennlig produksjon. Det er dermed et paradoks at tyske regjeringer fortsetter med sine utstrakte produksjon og bruk av kull, i et land som ellers leder i ny teknologi.

Read More

Gass utblåsning

Mar 24

Gass utblåsning

Når du jobber med gass så kan det oppstå situasjoner som er farlig for deg og for de som du jobber sammen med. Det er derfor viktig at du alltid tenker på hva som kan skje. Gass

utblåsning er det som skjer når gass kommer under trykk og bestemmer seg for å stikke et eller annet sted. Da vil gassen virkelig komme ut og den vil komme fort ut. Det er viktig at man ikke står i veien og at andre ting som kan flytte på seg ikke faller på en selv.

De fleste utblåsninger som skjer hender under boring av ulike brønner. Når du borrer en brønn er det derfor viktig at du vet hva du gjør. Utblåsningen skjer som regel ved at du treffer en liten lomme med gass. Når gassen da får muligheten til å komme seg ut så raser gassen oppover i røret og vil mest sannsynlig komme ut der hvor åpningen til røret er. Denne åpningen vil ta ha en stråle gass som kan gå i mange timer. Det er farlig å puste inn denne gassen så det kan være greit å la den gå. Noen ganger kan man samle gassen opp, men mest sannsynlig vil nok de som jobber på stedet sette fyr på gassen slik at de lettere kan håndtere hvordan gassen kommer ut og hva den gjør for noe. Gass brenner lett, så ikke sett fyr på noe som du ikke ønsker å sette fyr på. Sånn sett kan det bli farlig.

Read More
PersonalPress