Olje for utvikling

Nov 26

Olje for utvikling

Norge er forkjempere for noe av det viktigste som skjer i våre dager. Norad er den delen av Norge som jobber med utviklingsarbeid og jobber med hvordan andre land kan få det så bra som Norge. Det kan høres litt rart ut at Norge løper rundt i land rundt omkring i verden, som

Uganda, og prater om hvordan man kan hjelpe.

Norge har et veldig godt system hvor oljenæringen reguleres gjennom lov. I Norge er det slik at det er staten som eier all oljen i havet og det er oljeselskapene som henter opp denne oljen på veiene av staten. Oljen blir selskapets eie mot en ganske stor prosent skatt på alt dette. Dette fordi den tilhører staten og det ikke er noen grunn for at selskapene skal tjene for mye på noe som tilhører det norske folk. Oljen er også noe som vi bruker til å holde vår velferd oppe. Når du ønsker deg noe som du ikke kan få, så kan du få jobbe. Er du interessert i å studere kan du ta gratis utdannelse på universitet. Alt dette er en del av det som oljen gir.

Read More

Olje er en del av fremtiden

Jun 24

Olje er en del av fremtiden

Når du leser i avisen vil du se at det kreves mye av dem som jobber med olje å kunne selge dette på en måte som gjør at du får det du vil. Det skal ikke være slik at du ikke får det du vil eller at du får noe annet. Når olje nevnes er det ofte i sammenhenger hvor det sies at olje ikke har noe å gjøre i fremtiden og vi derfor bør bare slutte å drive med olje. Det kan man godt si og det er også veldig lett å si det, men oljen er en del av

fremtiden på kort sikt. Vi kan ikke stenge noe som helst nå.

Alle oljeselskaper mener at miljøet er noe som krever oppmerksomhet og noe som fortjener oppmerksomhet. Det beste med dette er at alle er enige om dette. FN kommer stadig med klimaoppdateringer og her er det også naturlig at bransjen tar sin del. Energibehovet vokser, det er det ingen som tviler på, men flere og flere tviler mer og mer på dem som tar det for gitt at oljeselskapene er en del av løsningen.

Read More

Oljeproduksjon

May 04

Oljeproduksjon

 

Norge er en av de største landene i verden på produksjon av olje og gass. Det er en ganske imponerende statistikk å være en del av. Vi er med andre ord så heldige at vi har skatter begravet i havet. Det finnes ikke noe oljeproduksjon på land i Norge. Dette er til stor forskjell fra andre land som USA, Russland og Saudi Arabia som har mer enn mindre mesteparten av sin produksjon på land. USA har mye produksjon i Mexicogulfen, mens Russland har så og si ingen produksjon til havs.

Det er stor forskjell på om oljen produseres på land eller til havs. Når noe produseres på land er det billigere fordi det er så mye lettere å komme til. Du kan kjøre en lastebil til stedet eller du kan lage rør og annet for å transportere dette tilbake til der hvor kundene er. Hva som er best på land kommer veldig an på hva som er lettest for deg å gjøre.

Når du driver med produksjon av olje på land kan dette være skadelig for miljøet. Det samme kan produksjon av olje til havs være. Når du produserer olje på land er det opplagt at man kan søle litt og dette sølet kan skade store bestander på skog, vann og fisk. Et veldig stort problem som vi ofte ser i Russland er at det søles veldig mye olje og andre kjemikalier i jordbunnen og på skogen. det gjør at det blir veldig mye skade på ting som ikke må skades. All denne skaden påfører oss et mindre sunt miljø å leve i. Når vi skader miljø er det ganske opplagt at vi også skader oss selv. Den beste måten å holde naturen fri for skade er å passe på industrien ikke skader på en måte som holder naturen tilbake.

I Norge har vi all produksjon av olje til havs. Det kan være praktisk da vi ikke ser denne produksjonen. Produksjon til havs skader miljø ved at olje kommer i vannet og skader fisk og annet sjøliv. Det er med andre ord store

konsekvenser som kommer når man påfører skade på miljø som et resultat av oljeutslipp. Industrien skader også miljø ved at de lar drillevann eller spillvann gå i havet. Det er slik at vann brukes for å vaske plattformene og dette vannet er ikke så bra å ha i havet. Mange mener at det er for lett å si at det skjer ting på rett eller gal måte når det ikke skjer på den måten vi setter pris på, men at man må lide litt for at vi skal kunne fylle den norske statskassen så full som vi ser den år etter år. Vi tjener på at olje produseres.

Read More

En fremtid uten olje

Apr 17

En fremtid uten olje

 

Det skrives veldig mye om at miljøet ikke tåler det som skjer om dagen. Norge og andre land produserer til sammen mer olje enn noen gang før. Hva som skal til for å produsere så mye olje kommer litt an på hva man har av teknologi. Problemet med oljeproduksjon er at det er så mye penger i olje at det ikke lønner seg å stoppe. Hvis Norge skulle stoppet med olje ville det skje store forandringer i det norske arbeidslivet. Det beste som kunne skje er at det ville være noen som mistet jobben. Så lett er det ikke. Det vil skje store endringer som gjør at mange titusener av mennesker må bytte arbeid og finne seg noen bedre å gjøre.

Man må huske på at klimaet ikke

tåler utviding av olje. Vi produserer mer kull og andre klimaskadelige ting som gjør at det ikke er bra for noe at det fortsettes å utvinne olje. Nå skal det sies at kun et slutt på olje vil ikke skape et bedre miljø. Det vil bli vanskeligere å lage visse ting som trenger olje for å bli laget. Hva som er best å gjøre med mangelen av olje er vanskelig å si. Det vil bli vanskelig å lage elektriske biler uten noen olje da det er olje som binder sammen i produkter som er laget av plast. Den beste måten å fikse produkter som er laget av plast er ved at du enten varmer opp plasten og smelter dem sammen eller at du på andre måter gjør noe som kan bli enda bedre. Det finnes også forskjellige limtyper som kan ta hånd om dette, men de er ikke optimale.

Den beste måten å ta neste skritt på når det kommer til en fremtid uten olje er at du starter med det du trenger å gjøre for å unngå å bruke olje eller produkter som kommer fra oljen. Hva er det du kan gjøre må du stille deg som spørsmål. Det beste du kan gjøre er å bruke mindre strøm, selv om strøm i Norge blir produsert fra fornybar energi. Du kan også slutte å bruke bensin. Kjøp deg en el-bil slik at du kjører med noe som ikke krever bensin. Du kan også sykle.

Read More

Olje og bransjeorganisasjoner

Nov 01

Olje og bransjeorganisasjoner

 

Når du jobber innenfor olje og gass industrien er det viktig å vite at det finnes forskjellige organisasjoner som jobber for at du skal få til det du selv ønsker å gjøre, eller din arbeidsgiver ønsker å gjøre. Arbeidsgiveren vil at du skal jobbe med å finne mer olje eller fokusere på din oljerelaterte jobb. Det er også viktig for din arbeidsgiver at du ikke slutter i jobben. Slutter for mange er det ingen igjen til å jobbe med det som er viktig i industrien, og det er at vi fortsetter å utvinne olje. Når det blir mindre olje i markedet blir det også en høyere pris. Med en for lav pris blir det lite for industrien å tjene og er prisen for høy blir det dyrt for kundene å bruke oljen.

Det er viktig å huske på at hver industri har forskjellige organisasjoner som kommer inn og snakker om miljøarbeidet. I Norge er Norsk olje og gass en organisasjon som jobber for at vi skal få lavere miljøutslipp og at vi skal sette pris på industrien. Det er viktig for industrien at den ikke blir glemt. Norge er såpass flinke at de ikke slipper ut mye

CO2 fordi vi har en industri i verdensklassen. Man er flinke i industrien til å fremheve at selve industrien gjør mye klimaarbeid ved at den bruker nyere teknologi, lagrer slik den blir bedt om å jobber hardt for at alle som jobber skal ha et godt miljø å jobbe i. Bransjeorganisasjonene jobber døgnet rundt for at selskapene skal klare dette. Derfor løper ansatte i disse organisasjonene rundt til de som trenger litt ekstra oppmuntring i politikken og andre steder.

Read More
PersonalPress