Olje er en del av fremtiden

Jun 24

Olje er en del av fremtiden

Når du leser i avisen vil du se at det kreves mye av dem som jobber med olje å kunne selge dette på en måte som gjør at du får det du vil. Det skal ikke være slik at du ikke får det du vil eller at du får noe annet. Når olje nevnes er det ofte i sammenhenger hvor det sies at olje ikke har noe å gjøre i fremtiden og vi derfor bør bare slutte å drive med olje. Det kan man godt si og det er også veldig lett å si det, men oljen er en del av

fremtiden på kort sikt. Vi kan ikke stenge noe som helst nå.

Alle oljeselskaper mener at miljøet er noe som krever oppmerksomhet og noe som fortjener oppmerksomhet. Det beste med dette er at alle er enige om dette. FN kommer stadig med klimaoppdateringer og her er det også naturlig at bransjen tar sin del. Energibehovet vokser, det er det ingen som tviler på, men flere og flere tviler mer og mer på dem som tar det for gitt at oljeselskapene er en del av løsningen.

PersonalPress