Olje for utvikling

Nov 26

Olje for utvikling

Norge er forkjempere for noe av det viktigste som skjer i våre dager. Norad er den delen av Norge som jobber med utviklingsarbeid og jobber med hvordan andre land kan få det så bra som Norge. Det kan høres litt rart ut at Norge løper rundt i land rundt omkring i verden, som

Uganda, og prater om hvordan man kan hjelpe.

Norge har et veldig godt system hvor oljenæringen reguleres gjennom lov. I Norge er det slik at det er staten som eier all oljen i havet og det er oljeselskapene som henter opp denne oljen på veiene av staten. Oljen blir selskapets eie mot en ganske stor prosent skatt på alt dette. Dette fordi den tilhører staten og det ikke er noen grunn for at selskapene skal tjene for mye på noe som tilhører det norske folk. Oljen er også noe som vi bruker til å holde vår velferd oppe. Når du ønsker deg noe som du ikke kan få, så kan du få jobbe. Er du interessert i å studere kan du ta gratis utdannelse på universitet. Alt dette er en del av det som oljen gir.

PersonalPress