Oljeproduksjon

May 04

Oljeproduksjon

 

Norge er en av de største landene i verden på produksjon av olje og gass. Det er en ganske imponerende statistikk å være en del av. Vi er med andre ord så heldige at vi har skatter begravet i havet. Det finnes ikke noe oljeproduksjon på land i Norge. Dette er til stor forskjell fra andre land som USA, Russland og Saudi Arabia som har mer enn mindre mesteparten av sin produksjon på land. USA har mye produksjon i Mexicogulfen, mens Russland har så og si ingen produksjon til havs.

Det er stor forskjell på om oljen produseres på land eller til havs. Når noe produseres på land er det billigere fordi det er så mye lettere å komme til. Du kan kjøre en lastebil til stedet eller du kan lage rør og annet for å transportere dette tilbake til der hvor kundene er. Hva som er best på land kommer veldig an på hva som er lettest for deg å gjøre.

Når du driver med produksjon av olje på land kan dette være skadelig for miljøet. Det samme kan produksjon av olje til havs være. Når du produserer olje på land er det opplagt at man kan søle litt og dette sølet kan skade store bestander på skog, vann og fisk. Et veldig stort problem som vi ofte ser i Russland er at det søles veldig mye olje og andre kjemikalier i jordbunnen og på skogen. det gjør at det blir veldig mye skade på ting som ikke må skades. All denne skaden påfører oss et mindre sunt miljø å leve i. Når vi skader miljø er det ganske opplagt at vi også skader oss selv. Den beste måten å holde naturen fri for skade er å passe på industrien ikke skader på en måte som holder naturen tilbake.

I Norge har vi all produksjon av olje til havs. Det kan være praktisk da vi ikke ser denne produksjonen. Produksjon til havs skader miljø ved at olje kommer i vannet og skader fisk og annet sjøliv. Det er med andre ord store

konsekvenser som kommer når man påfører skade på miljø som et resultat av oljeutslipp. Industrien skader også miljø ved at de lar drillevann eller spillvann gå i havet. Det er slik at vann brukes for å vaske plattformene og dette vannet er ikke så bra å ha i havet. Mange mener at det er for lett å si at det skjer ting på rett eller gal måte når det ikke skjer på den måten vi setter pris på, men at man må lide litt for at vi skal kunne fylle den norske statskassen så full som vi ser den år etter år. Vi tjener på at olje produseres.

PersonalPress