Produksjon av gass

Aug 25

Produksjon av gass

 

Det produserer store mengder gass på norsk sokkel. I 2017 var det igjen rekordår hvor det aldri har blitt produsert så mye gass som det gjorde da. Gass er en veldig bra ressurs og det forventes at det

produseres like mye gass eller kanskje enda mer fremover. Det er viktig for Europa at det produseres mye gass i Norge. Når det er stabil gassproduksjon i Norge betyr det at det også er et veldig stabilt behov for gass i andre land også. Hva som er best for oss er også det som er best for andre. Det er ofte slik at hvis vi ikke bruker det vi har vil noen andre bruke det vi burde ha brukt.

En av utfordringene ved å produsere noe som helst er at mye av det vi gjør får en innvirkning på mye av andre ting som vi gjør. Det kommer ikke an på hva som skjer, men det kommer an på hva som gjøres. Av alle ting som gjøres blir det ofte en konsekvens. Når den konsekvensen er naturen er det veldig ille og ikke så veldig hyggelig å være med på det som skjer.

En av de aller største problemene med produksjon av gass er ikke selve produksjonen, men heller hvordan man skal flytte det man har produsert på best mulig måte. Når du flytter gass er det ofte lettest å flytte gassen over på en båt eller helst i en rørledning. Det er rørledninger som går på bunn av havet for å passe på at gassen blir flyttet på best mulig måte. Produserer du på land kan du også flytte gassen i rørledninger på land. Et av problemene med gass i ledninger på land er at ledningene blir liggende milevis helt åpent og lett synlig. Disse ledningene er ikke spesielt vakre eller på andre måter spesielt bra.

Gassrørledninger forurenser fordi de ligger i åpen natur. Når du ser hvor disse ledningene ligger vil du se at naturen rundt rørene ofte er helt ødelagt. Det gjør at natur som følger med rørene ødelegges og det skaper problemer for innfødte. I USA ser man at innfødte som også brukte områdene før ledningene ble lagt ned finner det veldig vanskelig å bruke disse områdene igjen fordi de forandrer på mønstre dyr lever i. Du må derfor passe deg når du begynner å tenke på rørledninger. De er ikke så snille mot naturen.

PersonalPress