Hvordan spiller fornybar energi inn?

Jan 09

Hvordan spiller fornybar energi inn?

Fornybar energi er måten jorden lar oss leve på den uten at vi ødelegger den. Vi trenger nemlig ikke å bruke olje og gass, som gir store utslipp, for at vi skal klare å skape den energien vi trenger. Det store spørsmålet er bare hvilke

fornybare energikilder som finnes der hvor du bor. Det er slik at ikke alle land har olje, men heller ikke alle land har de optimale fornybare kildene som kan brukes for å dekke alt av energibehov.

Ser man mot Norge så har vi 99 % av all elektrisitet som vi bruker fra vannkraft. Det er ganske unikt at vi har en fornybar energikilde som dekker alt det vi trenger av fornybar energi. Gjett om det ikke er dumt. Det finnes få andre land som har denne muligheten. Island bruker mye av sin termiske energi til å varme hjem på Island. Man må med andre ord bruke de ressursene man har.

Danskene har vært veldig flinke til å bruke energi fra vind og har vært et foregangsland på dette. Det som er trist å se er når land har veldig mye fornybar men ikke bruker det fordi det er politiske konflikter i landet eller andre grunner for at det for en eller annen grunn ikke går som det skal. Hva som passer aller best er om alle produserer strøm på den beste fornybare måten der de er, selv om dette er litt dyrere enn andre energikilder da det vil skape et bedre miljø.

Dessverre er ikke fornybar energi nok. Vi trenger å bruke olje og gass i ganske lang tid fremover. Det betyr ikke at vi bør slutte å bruke fornybar, men heller at det er enda viktigere nå enn før at vi bruker mer fornybar energi. Bli med på den fornybare revolusjonen.

Read More

Gass og politikk

Dec 10

Gass og politikk

Det finnes veldig mye makt i olje og gass næringen. Dette fordi det er så mye penger i næringen og fordi de fleste politikerne er involvert i næringen da eierskap er hos mange stater. Det finnes mye spennende

litteratur om hvordan internasjonal olje og gass politikk skaper og utføres.

En av tingene som gass brukes til er å tvinge andre land til å gjøre det som du vil at de skal gjøre. Dette er spesielt viktig med Russland. Russland er det landet i Europa som bruker gasspolitikken hardest. Det var en episode mer Ukraina nylig og også tidligere hvor Russland bestemte seg for å stenge gasskranene slik at Europa ble uten gass om vinteren fordi de mente at Ukraina ikke hadde betalt regningene sine. Ukraina har hatt en tendens til å betale sendt over mange år samt at ledende personer i Ukraina har i tillegg begått bedrageri og svindlet staten for mange hundre millioner dollar i at de har tatt gass og solgt det på siden. Det vil si at de har tatt penger fra den russiske stat, eller lettere sagt russisk gass. Ukraina får nemlig kun betalt for å være transittland så de eier ikke gassen.

I tillegg til dette ser vi i Europa at gass brukes veldig aktivt til å tvinge frem en endring i hvordan land oppfører seg med hverandre. Noen land liker ikke at andre land har så mye makt. Russland prøver nå å bygge gassledninger som går utenom Ukraina for å slippe å ha noe med Ukraina å gjøre. De prøver også å bygge andre gassledninger for å gjøre det vanskelig for andre land å bygge gassledninger til Europa. Dette fordi det vil bli dyrt å bygge samt at de også må kunne selge gassen de sender igjennom rørene. Selger man ikke all gassen blir det fort et tapsprosjekt, og det er det ingen som er fornøyd med.

Gass er politikk og da blir også miljø politikk. Det er derfor viktig at du som person bestemmer deg for hva som er viktig for deg. Du trenger å skape en holding for miljø og at dette er viktigere en storpolitikk. Politikk er viktig og miljø er enda viktigere enn det. Det kan være smart å tenke igjennom hvor du står i alt dette.

Read More

Olje for utvikling

Nov 26

Olje for utvikling

Norge er forkjempere for noe av det viktigste som skjer i våre dager. Norad er den delen av Norge som jobber med utviklingsarbeid og jobber med hvordan andre land kan få det så bra som Norge. Det kan høres litt rart ut at Norge løper rundt i land rundt omkring i verden, som

Uganda, og prater om hvordan man kan hjelpe.

Norge har et veldig godt system hvor oljenæringen reguleres gjennom lov. I Norge er det slik at det er staten som eier all oljen i havet og det er oljeselskapene som henter opp denne oljen på veiene av staten. Oljen blir selskapets eie mot en ganske stor prosent skatt på alt dette. Dette fordi den tilhører staten og det ikke er noen grunn for at selskapene skal tjene for mye på noe som tilhører det norske folk. Oljen er også noe som vi bruker til å holde vår velferd oppe. Når du ønsker deg noe som du ikke kan få, så kan du få jobbe. Er du interessert i å studere kan du ta gratis utdannelse på universitet. Alt dette er en del av det som oljen gir.

Read More

Vannkraft

Oct 17

Vannkraft

Vannkraft er Norges store storhet. Det finnes ingen grenser på hvordan vi i Norge bruker

vannkraft på akkurat det vi trenger å bruke det på, nemlig elektrisk produksjon. Vi i Norge produserer 99% av all vår elektrisitet fra vann. Dette er ganske eksepsjonelt og gjør at man ikke trenger å være like redd for å la strømmen stå på litt lenger enn det man kanskje ville gjort et annet sted. Strøm er da grønt og fornybart. Du kan nyte det du gjør litt lengre. Det er også slik at alt som skapes av strøm til el-biler kjører på grønn og fin strøm. El-biler er derfor helt perfekt i Norge.

 

Bilene går på strøm, slipper ikke ut noe som helst og gjør at vi alle kan puste ren luft i storbyene. Vannkraft kommer fra fall i vann. Vann er ganske tungt så når det faller har det veldig mye kraft. Norge har lagt fosser i rør slik at vi kan jevn og trutt produsere veldig mye strøm fra at naturen skifter sesonger og produserer til tider enormt mye strøm ved at det kommer mye vann i elver og ned fosser.

Read More

Bølge

Sep 11

Bølge

Bølger er en annen kilde som aldri sier stopp. En bølge gir energi fordi den går opp og ned. Det er denne forskjellen i høyden på bølgen som utnyttes når bølgen beveger på seg. Tenk deg at du ser på en bølge. Hver bølge har en topp og den har en bunn. Det er ofte slik at bølger kommer etter hverandre på rad og rekke. Du kan dermed være ganske sikker på at det kommer. Selv om det er skvulping er det fortsatt bevegelser.

Hele poenget med bølger og bølgekraft er at man bygger et

bølgekraftverk som man bruker til å produsere strøm. Dette kraftverket har da masse noder som ligger i vannet og de blir løftet opp av bølgen og så faller de ned i selve bølgedalen. Denne bevegelsen lager en friksjon for det nodene er festet til. Med andre ord er det en pendel som går opp og ned. Det fine med bølgekraft er at du kan benytte deg av bølger i strandkanten og trenger ikke å komme deg langt til havs. Den store utfordringen er bare å finne bølger som gir deg nok kraft, da bølger varierer i styrke.

Read More

Produksjon av gass

Aug 25

Produksjon av gass

 

Det produserer store mengder gass på norsk sokkel. I 2017 var det igjen rekordår hvor det aldri har blitt produsert så mye gass som det gjorde da. Gass er en veldig bra ressurs og det forventes at det

produseres like mye gass eller kanskje enda mer fremover. Det er viktig for Europa at det produseres mye gass i Norge. Når det er stabil gassproduksjon i Norge betyr det at det også er et veldig stabilt behov for gass i andre land også. Hva som er best for oss er også det som er best for andre. Det er ofte slik at hvis vi ikke bruker det vi har vil noen andre bruke det vi burde ha brukt.

En av utfordringene ved å produsere noe som helst er at mye av det vi gjør får en innvirkning på mye av andre ting som vi gjør. Det kommer ikke an på hva som skjer, men det kommer an på hva som gjøres. Av alle ting som gjøres blir det ofte en konsekvens. Når den konsekvensen er naturen er det veldig ille og ikke så veldig hyggelig å være med på det som skjer.

En av de aller største problemene med produksjon av gass er ikke selve produksjonen, men heller hvordan man skal flytte det man har produsert på best mulig måte. Når du flytter gass er det ofte lettest å flytte gassen over på en båt eller helst i en rørledning. Det er rørledninger som går på bunn av havet for å passe på at gassen blir flyttet på best mulig måte. Produserer du på land kan du også flytte gassen i rørledninger på land. Et av problemene med gass i ledninger på land er at ledningene blir liggende milevis helt åpent og lett synlig. Disse ledningene er ikke spesielt vakre eller på andre måter spesielt bra.

Gassrørledninger forurenser fordi de ligger i åpen natur. Når du ser hvor disse ledningene ligger vil du se at naturen rundt rørene ofte er helt ødelagt. Det gjør at natur som følger med rørene ødelegges og det skaper problemer for innfødte. I USA ser man at innfødte som også brukte områdene før ledningene ble lagt ned finner det veldig vanskelig å bruke disse områdene igjen fordi de forandrer på mønstre dyr lever i. Du må derfor passe deg når du begynner å tenke på rørledninger. De er ikke så snille mot naturen.

Read More

Gass og transport

Jul 16

Gass og transport

 

Gass er en interessant energikilde som kan produseres på flere flere forskjellige måter. Du kan produsere gass på en måte som er enkel eller på en måte som er mer komplisert. Det er opp til deg å velge hva som passer deg best, litt avhenging av hva slags budsjett du har og hvordan dette budsjettet best kan brukes. Det er ikke noe grense på hva som kan brukes best og hvordan dette passer inn i din forretningsplan.

Når gassen er produsert er det mer interessant å se på hvordan man får gassen flyttet til dit man ønsker at gassen går. Det er det vi skal se på her. Hvordan flytter man gass og hva gjør man får å få mest mulig dit man selv ønsker. Gass er en merkelig ting. Ser man på gass så er det noe som ganske stort og kan flyttes veldig raskt når den settes under trykk fordi den flytter seg selv når den kommer under trykk til det stedet hvor det ikke er noe trykk.

Når du skal flytte gassen så er det flere forskjellige måter du kan trykke gassen på. Du kan for eksempel kjøle ned gassen så mye at den ender opp med å bli en flytende veske. Da kan du flytte mye mer gass enn det du hadde planer om tidligere fordi kaldt gass er mindre enn varm gass og at flytende gass er enda mindre. Det er også lettere å flytte på flytende gass fordi du kan putte masse på en båt.

En annen lett måte å flytte gass på er å putte gassen i rør. Når du har gass i rør vil gassen flytte seg kun i den retningen du vil. Dette er en veldig vanlig måte å flytte gass på og det finnes derfor mange hundre tusen kilometer med rør rundt omkring i verden som flytter gass fra et land til et annet land eller mellom land. Russland har for eksempel store rør som sender gass til Europa slik at vi ikke fryser. Norge er en av de aller største eksportørene av gass til Europa. Vi i Norge sender så mye gass til Europa at vi har egne rør som er laget fra havet der gassen er og som går rett til Europa. Det er motorveien for gass. Denne gassen brukes til å varme europeiske hjem eller så brukes den i europeisk industri. Det finnes mange måter å selge gass på og det finnes mange måter å slappe av og nyte den situasjonen som man er i. Norge nyter definitivt det å selge gass til Europa da det er veldig mange som gjerne skulle ha gjort det samme. Europa trenger gassen og Norge vil så gjerne ha pengene.

Read More
PersonalPress