Olje er en del av fremtiden

Jun 24

Olje er en del av fremtiden

Når du leser i avisen vil du se at det kreves mye av dem som jobber med olje å kunne selge dette på en måte som gjør at du får det du vil. Det skal ikke være slik at du ikke får det du vil eller at du får noe annet. Når olje nevnes er det ofte i sammenhenger hvor det sies at olje ikke har noe å gjøre i fremtiden og vi derfor bør bare slutte å drive med olje. Det kan man godt si og det er også veldig lett å si det, men oljen er en del av

fremtiden på kort sikt. Vi kan ikke stenge noe som helst nå.

Alle oljeselskaper mener at miljøet er noe som krever oppmerksomhet og noe som fortjener oppmerksomhet. Det beste med dette er at alle er enige om dette. FN kommer stadig med klimaoppdateringer og her er det også naturlig at bransjen tar sin del. Energibehovet vokser, det er det ingen som tviler på, men flere og flere tviler mer og mer på dem som tar det for gitt at oljeselskapene er en del av løsningen.

Read More

Et miljøvennlig energiforbruk

May 18

Et miljøvennlig energiforbruk

Det har blitt mye enklere for oss forbrukere å velge miljøvennlige alternativ til tjenester og produkter vi bruker i hverdagen de siste ti årene. Bare ved å bo i et hus forbruker vi mye energi og produkter som har en negativ innvirkning på miljøet, men dette er i stadig forbedring. På én side har vi i Norge alltid hatt tilnærmet 100 % ren strøm, men samtidig har det daglige husholdningsforbruket økt betydelig de siste tretti årene.

Ønsker du å vite mer, kan du kontakte profesjonelle med dine spørsmål. En vanlig husholdning kaster dobbelt så mye emballasje som for bare 20 år siden, og dermed kan ikke ren strøm være en sovepute, da flere tiltak er nødvendige.

Nå som Norges strømnett er koblet til det store europeiske nettet, kan vi ikke være like sikre på hvor rent forbruket vårt er. Derfor er solcellepanel et flott alternativ, og det er noe som har blitt mer tilgjengelig prismessig. Ved å skaffe drahjelp i begynnelsen gjennom et forbrukslån med lave renter, kan du installere solcellepanel på taket, noe som fungerer ypperlig i Norden på grunn av de lange dagene om sommeren.

Slik kan du dekke størstedelen av det årlige strømforbruket gjennom året, og i tillegg kan det kobles til en sparedusj og en miljøvennlig varmtvannsbereder. Strømmen som produseres fra solceller

kan også brukes til å lade elbiler, og dermed er forbruket miljøvennlig i sin helhet. Da gjenstår det kun å være bevisst på varer du kjøper, og resirkulere så langt det lar seg gjøre.

Read More

Kullindustrien

May 14

Kullindustrien

Miljø og klima er i dag et av de viktigste sakene på dagsordenen i de aller fleste land, da spesielt i Vesten, India og Kina. Forskere gjorde oppvarming av atmosfæren synlig for politikere og vanlige innbyggere tidlig på 90-tallet, og siden da har det blitt prioritert høyt av forskere verden over. Det er vanskelig å fornekte i dag at klima på jorden blitt oppvarmet av menneskelig aktivitet, men mens jorden blir varmere krangler regjeringer verden over. Et mindretall av innbyggere i vestlige land er ikke enige med flertallet i at dette er et svært viktig tema, og at det er nødvendig å gjøre forandringer. Selv om vi forbinder oppvarmingen av jorden og atmosfæren med moderne teknologi, maskiner og infrastruktur begynte dette fenomenet for mye lengre siden.

Den industrielle revolusjon

Den industrielle revolusjon var veldig skadelig for jord, vann og luft, og dette hadde alvorlige konsekvenser for mennesker og dyr. Oljen var enda ikke oppdaget enda i den siste halvdelen av det attende århundret da den industrielle revolusjonen begynte i England, men det som skulle komme av brensel, produksjon og påfølgende utslipp var veldig skadelig klimagasser, som ble sluppet ut i atmosfæren, jorda, elver, innsjøer og hav uten noen form for kontroll. Man visste ikke da at brenning av kull i stor skala hadde langvarige konsekvenser, selv om innbyggere i byer med industri kunne se at alt ble svart og sotete av røyken i lufta.

Kina og USA

Kull er den dag i dag et giftigere brennstoff en olje og gass, men det er ikke like utstrekt som de andre fossile brennstoffene. Mange land i og utenfor Vesten har kuttet delvis ned på eller helt kuttet ut bruken av karbon og kull som kilde til energi. Problemet er at verdens mest folkerike land enda bruker det i utstrakt grad. Kina, med sine 1, 4 milliarder innbyggere trenger naturligvis mye mer energi enn andre land, og siden Kina ikke er en oljeproduserende nasjon er kull den fremste energikilden i det kommunistiske landet. Deretter har vi USA, som selv om det ikke er av de mest folkerike landene med sine 400 millioner innbyggere, er dets innbyggere i verdenstoppen i forbruk. Dagens regjering i USA ønsker og satse på kull etter mye nedbygging under tidligere administrasjoner, og dette er dårlige nyheter for kloden.

Tyskland

Tyskland er et landene i Europa som har satset mest på å legge om industri og infrastruktur til å bli grønnere uten å kreve store omveltninger i befolkningens levemåte. Tysklands regjeringer har siden før 2000-tallet oppfordret bedrifter og offentlige selskaper til å bli grønnere, og har i stor grad lyktes med det. Produsenter av forbruksvarer slik som sko- og sandalprodusenten birkenstock, og til og med bilfabrikanter har fulgt oppfordringen, og er i dag verdensledende i miljøvennlig produksjon. Det er dermed et paradoks at tyske regjeringer fortsetter med sine utstrakte produksjon og bruk av kull, i et land som ellers leder i ny teknologi.

Read More

Oljeproduksjon

May 04

Oljeproduksjon

 

Norge er en av de største landene i verden på produksjon av olje og gass. Det er en ganske imponerende statistikk å være en del av. Vi er med andre ord så heldige at vi har skatter begravet i havet. Det finnes ikke noe oljeproduksjon på land i Norge. Dette er til stor forskjell fra andre land som USA, Russland og Saudi Arabia som har mer enn mindre mesteparten av sin produksjon på land. USA har mye produksjon i Mexicogulfen, mens Russland har så og si ingen produksjon til havs.

Det er stor forskjell på om oljen produseres på land eller til havs. Når noe produseres på land er det billigere fordi det er så mye lettere å komme til. Du kan kjøre en lastebil til stedet eller du kan lage rør og annet for å transportere dette tilbake til der hvor kundene er. Hva som er best på land kommer veldig an på hva som er lettest for deg å gjøre.

Når du driver med produksjon av olje på land kan dette være skadelig for miljøet. Det samme kan produksjon av olje til havs være. Når du produserer olje på land er det opplagt at man kan søle litt og dette sølet kan skade store bestander på skog, vann og fisk. Et veldig stort problem som vi ofte ser i Russland er at det søles veldig mye olje og andre kjemikalier i jordbunnen og på skogen. det gjør at det blir veldig mye skade på ting som ikke må skades. All denne skaden påfører oss et mindre sunt miljø å leve i. Når vi skader miljø er det ganske opplagt at vi også skader oss selv. Den beste måten å holde naturen fri for skade er å passe på industrien ikke skader på en måte som holder naturen tilbake.

I Norge har vi all produksjon av olje til havs. Det kan være praktisk da vi ikke ser denne produksjonen. Produksjon til havs skader miljø ved at olje kommer i vannet og skader fisk og annet sjøliv. Det er med andre ord store

konsekvenser som kommer når man påfører skade på miljø som et resultat av oljeutslipp. Industrien skader også miljø ved at de lar drillevann eller spillvann gå i havet. Det er slik at vann brukes for å vaske plattformene og dette vannet er ikke så bra å ha i havet. Mange mener at det er for lett å si at det skjer ting på rett eller gal måte når det ikke skjer på den måten vi setter pris på, men at man må lide litt for at vi skal kunne fylle den norske statskassen så full som vi ser den år etter år. Vi tjener på at olje produseres.

Read More

En fremtid uten olje

Apr 17

En fremtid uten olje

 

Det skrives veldig mye om at miljøet ikke tåler det som skjer om dagen. Norge og andre land produserer til sammen mer olje enn noen gang før. Hva som skal til for å produsere så mye olje kommer litt an på hva man har av teknologi. Problemet med oljeproduksjon er at det er så mye penger i olje at det ikke lønner seg å stoppe. Hvis Norge skulle stoppet med olje ville det skje store forandringer i det norske arbeidslivet. Det beste som kunne skje er at det ville være noen som mistet jobben. Så lett er det ikke. Det vil skje store endringer som gjør at mange titusener av mennesker må bytte arbeid og finne seg noen bedre å gjøre.

Man må huske på at klimaet ikke

tåler utviding av olje. Vi produserer mer kull og andre klimaskadelige ting som gjør at det ikke er bra for noe at det fortsettes å utvinne olje. Nå skal det sies at kun et slutt på olje vil ikke skape et bedre miljø. Det vil bli vanskeligere å lage visse ting som trenger olje for å bli laget. Hva som er best å gjøre med mangelen av olje er vanskelig å si. Det vil bli vanskelig å lage elektriske biler uten noen olje da det er olje som binder sammen i produkter som er laget av plast. Den beste måten å fikse produkter som er laget av plast er ved at du enten varmer opp plasten og smelter dem sammen eller at du på andre måter gjør noe som kan bli enda bedre. Det finnes også forskjellige limtyper som kan ta hånd om dette, men de er ikke optimale.

Den beste måten å ta neste skritt på når det kommer til en fremtid uten olje er at du starter med det du trenger å gjøre for å unngå å bruke olje eller produkter som kommer fra oljen. Hva er det du kan gjøre må du stille deg som spørsmål. Det beste du kan gjøre er å bruke mindre strøm, selv om strøm i Norge blir produsert fra fornybar energi. Du kan også slutte å bruke bensin. Kjøp deg en el-bil slik at du kjører med noe som ikke krever bensin. Du kan også sykle.

Read More

Gass utblåsning

Mar 24

Gass utblåsning

Når du jobber med gass så kan det oppstå situasjoner som er farlig for deg og for de som du jobber sammen med. Det er derfor viktig at du alltid tenker på hva som kan skje. Gass

utblåsning er det som skjer når gass kommer under trykk og bestemmer seg for å stikke et eller annet sted. Da vil gassen virkelig komme ut og den vil komme fort ut. Det er viktig at man ikke står i veien og at andre ting som kan flytte på seg ikke faller på en selv.

De fleste utblåsninger som skjer hender under boring av ulike brønner. Når du borrer en brønn er det derfor viktig at du vet hva du gjør. Utblåsningen skjer som regel ved at du treffer en liten lomme med gass. Når gassen da får muligheten til å komme seg ut så raser gassen oppover i røret og vil mest sannsynlig komme ut der hvor åpningen til røret er. Denne åpningen vil ta ha en stråle gass som kan gå i mange timer. Det er farlig å puste inn denne gassen så det kan være greit å la den gå. Noen ganger kan man samle gassen opp, men mest sannsynlig vil nok de som jobber på stedet sette fyr på gassen slik at de lettere kan håndtere hvordan gassen kommer ut og hva den gjør for noe. Gass brenner lett, så ikke sett fyr på noe som du ikke ønsker å sette fyr på. Sånn sett kan det bli farlig.

Read More

Gass og miljøskader

Feb 22

Gass og miljøskader

Det er veldig mye snakk om gassutvinning og hvordan eller om det i det hele tatt har noen påvirkning på miljøet. Man kan godt si mye om næringen men det er viktig å forholde seg til fakta. Hva er det som skader miljøet og hvordan den blir skadet er et fint utgangspunkt. Det hjelper heller ikke at det er så mye rare nyheter der ute. Når det kommer til gass er ikke gass i seg selv like farlig eller skadelig på miljø som olje. Problemet med gassen er at det er en klimagass som ikke bør slippes ut ren i atmosfæren. På plattformene så kan man slippe ut

gassen mens man jobber.

Dette er ikke bra. Gassen kan også brennes som i seg selv også forurenser.

 

Hvis man treffer en gasslomme og denne lommen går i havet før den kommer opp til overflaten er det lite forskning som viser at dette får en konsekvens. Det er mulig at et par fisk eller noe dør, mens boblen går til overflaten, men dette er ikke noe stort miljøproblem da det ikke påvirker en hel fiskebestand, som oljen kan gjøre.

Read More
PersonalPress